Stručný postup pro objednávku z e-shopu www.pili.cz 

a) Objednejte zboží z internetové nabídky a pak se přepněte do košíku (ikona v pravém horním rohu).

b) V košíku pod objednaným zbožím vyplňte fakturační adresu a pokud se tato liší od dodací adresy, vyplňte i dodací adresu. Pokud jste vložili do košíku také alkoholický nápoj, budete muset potvrdit Váš věk.

c) Pod vaší adresou pak stiskněte ODESLAT OBJEDNÁVKU. Úspěšné odeslání se projeví příchodem kopie objednávky do Vaší e-mailové schránky.  O přečtení objednávky v našich počítačích Vám odesíláme pouze automaticky generovanou textovou zprávu - tzv. "Potvrzení o přečtení".  V případě nejasností Vás budeme kontaktovat emailem nebo telefonem. Celkový součet včetně dopravy neuvádíme, neboť není možné předem určit počet balíků a tím i definitivní cenu dopravy.  Zboží odešleme Vámi vybranou přepravní službou.Telefonické upozornění na příchod zásilky je plně v rukou přepravní služby a my je nemůžeme nijak načasovat.  O odeslání zboží budete informováni e-mailem z naší strany. 

Obchodní podmínky 

1/ Všeobecná ustanovení Kupující provedením objednávky přistupuje na Obchodní podmínky pro dodávky zboží vydané prodávajícím.Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušným ustanovením Obchodního a Občanského zákoníku. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce-kupní smlouvě. Datem a místem daňového plnění je sklad prodávajícího. 

2/Objednávka Objednávka je současně kupní smlouvou a je platná po vyplnění všech povinných údajů požadovaných formulářem. Prodávající může požadovat upřesnění objednávky (elektronicky, písemně, telefonicky). 

3/Termín dodání Závisí na okamžitém stavu skladových zásob prodávajícího.  Standartní doba dodání je do 1-3 dny od přijetí objednávky. V případě zboží, které není v dostatečném množství skladem, je doba dodání dle možností daného výrobce. O případných problémech s dodacím termínem Vás budeme informovat. 

4/Doprava (ceny jsou k nahlédnutí v Košíku) Dopravu a dodání zboží na území ČR zajišťujeme prostřednictvím České pošty nebo PPL. Paletová doprava: V nutných případech Vám navrhneme dopravu paletou za zvýhodněnou cenu cca 400-700Kč bez DPH. 

5/Převzetí zboží Při převzetí zásilky si ve svém zájmu zkontrolujte neporušenost vnějšího obalu zásilky.  V případě jakéhokoliv poškození uveďte jednou větou tuto skutečnost tam, kde dopravci stvrzujete podpisem převzetí zásilky. Je to důležité pro zdárné vyřešení reklamace. 

Reklamace balíku České pošty:  Ihned při převzetí reklamujte zástupci České pošty rozbitý obsah. Balík je pojištěný a pošta nám nedovoluje zastupovat Vás v případech reklamace.  V případě, že se poškození zjistí později, ponechte balík se zbožím v tomto stavu a takto doneste na kteroukoliv poštu v ČR, kde bude sepsán zápis o poškození. Je nutné doložit nejen poškozenou věc, ale všechno, v čem byla zabalena, tzn. všechno vnitřní i vnější balení (krabice).  Reklamovat poškození je vhodné v co možná nejkratším termínu, tedy nejlépe ve lhůtě dvou pracovních dnů po dodání. Předložení zásilky později může mít vliv na posouzení odpovědnosti za škodu. Lhůta pro vyřízení reklamace poškození je 15 dnů od uplatnění nároku na náhradu škody, tedy od doby kdy adresát vyčíslí škodu na obsahu.  Nepřevzatý balík Vám Českou poštou můžeme poslat podruhé, ale může to být se zvýšeným poštovným. 

Reklamace balíku PPL, Geis/DPD:  Doporučujeme vždy zásilku převzít a spojit se do tří dnů s námi. Reklamaci začneme ihned řešit. 

6/ Cena a platba Cena zboží je určená cenou v e-shopu. K ceně zboží se připočítá cena dopravy (v té je již zahrnuto i dobírečné) podle použitého dopravce. Počet balíků se snažíme maximálně snížit. Pokud je to ale nevyhnutelné vzhledem k celkové váze nebo objemu zboží, účtujeme za každý další balík cenu sníženou o dobírečné.  Platba dobírkou se provádí podle směrnic jednotlivých dopravních služeb. K doručování do jiných zemí využíváme zatím pouze PPL. Tamní zákazník platí při převzetí svou měnou.  Daňový doklad-faktura je přibalena ke zboží. Kopii zasíláme v e-mailu spolu s informací, že zboží převzal přepravce. Prodávající si vyhrazuje právo změny prodejních podmínek ve vyjímečných případech (prodej do zahraničí). Prodej s posunutím data zaplacení je možný po dohodě, státním organizacím (doba splatnosti činí maximálně 14 dní od vystavení faktury). 

7/Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží, záruka a servis V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.Je-li vrácené zboží neporušené, vrátí prodávající peníze kupujícímu neprodleně. Vrátit zboží lze i po dohodě s prodávajícím, zboží musí být neporušené a nepoužité.  Záruční doba se řídí příslušným ustanovení Obchodního (prodej firmě) a Občanského zákoníku (prodej nepodnikajícím) .  Servis zajišťuje obvykle prodávající. 

Vrácené nebo reklamované zboží dopraví kupující na své náklady k prodávajícímu.  Záruka nebo reklamace se nevztahuje na škody vzniklé :  - mechanickým poškozením neodbornou obsluhou nebo zacházením  - běžným opotřebením  - poškozením vnějšími vlivy (živelná pohroma, vandalizmus)  - neodborným zásahem do výrobku  O přijetí reklamace prodejcem bude zákazník informován zvoleným dopravcem. Detaily o definici vady zboží - ZDE https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/zaruka-za-jakost-a-odpovednost-za-jakost-pri-prevzeti/

8/ Ochrana osobních údajů Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající. Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) prodávající zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo. Osobní údaje kupujícího poskytujeme pouze dopravci za účelem dodání zboží a jiným způsobem je nezpracováváme. Osobní údaje budou správcem uloženy v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), který ukládá povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9/ Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně prodávajícím vyčíslených expedičních a dopravních nákladů), nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.  Vzájemnou dohodu, vedoucí ke spokojenosti zákazníka, vždy upřednostňujeme :) 

www.PiLi.cz Petr Suchomel 3.6.2020